www.kiesjeschool.be

a small girl and grandmother with a tablet at home

We kennen het tafereel van ouders die kamperen voor de schoolpoort, om hun oogappel bij school X of bij school Y te kunnen inschrijven, allemaal. We steken het niet onder stoelen of banken dat we dit een beklagenswaardig fenomeen vinden en we melden met trots dat we een tool ontwikkeld hebben die ouders de kans biedt hun kind te kunnen inschrijven in hun voorkeurschool.

Ouders die de website www.kiesjeschool.be gebruiken, genieten van heel wat voordelen en daar heeft Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen gretig gebruik van gemaakt.

Op 2/03/2020 lanceerde Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen onze website www.kiesjeschool.be en sindsdien zagen we reeds 100den aanmeldingen binnenkomen.

Wij danken Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen voor het vertrouwen.