Kiesjeschool

Als regio, lokaal overlegplatform (LOP), scholengroep … kan je een eerlijke verdeling van vrije schoolplaatsen creëren door beroep te doen op ons digitaal platform www.kiesjeschool.be. Op deze website kunnen ouders zichzelf, maar voornamelijk hun kind, aanmelden en hun schoolvoorkeuren voor hun kind(eren) te kennen geven.

Je kan als regio, lokaal overlegplatform (LOP), scholengroep … alle basisscholen van je regio of groep in het digitaal platform laten opnemen. De scholen kunnen zelf bepalen op welke basis de kinderen aan hun school toegewezen moeten worden: op basis van afstand (thuis-school of werkplek-school) of op basis van toeval.

Vrije inschrijvingen krijgen met www.kiesjeschool.be een mooie proloog, open schoolplaatsen worden in kaart gebracht en worden gematcht met de voorkeuren van de ouders. Op die manier ontstaan er bij wijze van spreken voorinschrijvingen en dat zal de effectieve inschrijvingen een stuk vlotter en gemakkelijker laten verlopen.

Er is voor de ouders geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop een ouder zijn/haar kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen, zolang de ouder de vooropgestelde aanmeldingsperiode respecteert. Alle ouders krijgen dus een gelijke inschrijvingskans voor hun kind(eren) in een school van hun eigen keuze.

Ouders die aanmelden op www.kiesjeschool.be krijgen voorrang op ouders die de website niet gebruiken. Ze kunnen op het platform meerdere scholen aanduiden in de volgorde van hun voorkeur. Er wordt rekening gehouden met indicatorplaatsen en met voorrangsdrijfveren zoals broer/zus in de school en/of ouder is personeel in de school.

Door aan te melden op www.kiesjeschool.be worden vrije schoolplaatsen consequent toebedeeld en kan je schoolkamperen eindelijk vaarwel zeggen.

Anderhalve maand na de aanmelding vernemen de ouders aan welke school hun kind toegewezen werd. Zijn de ouders akkoord, dan kunnen ze naar de school gaan om de inschrijving te regelen, de plaats is sowieso gereserveerd (vooringeschreven). Gaan de ouders niet akkoord, dan kunnen de ouders beslissen geen navolging te geven aan de keuze van www.kiesjeschool.be en komt de plaats vrij voor een ander kind.

We hebben in het platform dus met verschillende parameters rekening gehouden. De waaier van parameters zorgt er hoe dan ook voor dat ouders die zich aanmelden op www.kiesjeschool.be hun kansen vergroten om hun kind te kunnen inschrijven in hun voorkeurschool.

Waarom nog wachten om met ons platform aan de slag te gaan?

family looking on a laptop