Kiesjeschool

family looking on a laptop

Als regio, lokaal overlegplatform (LOP), scholengroep … kan je een eerlijke verdeling van vrije schoolplaatsen creëren door beroep te doen op ons digitaal platform www.kiesjeschool.be. Op deze website kunnen ouders zichzelf, maar voornamelijk hun kind, aanmelden en hun schoolvoorkeuren voor hun kind(eren) te kennen geven.

Je kan als regio, lokaal overlegplatform (LOP), scholengroep … alle basisscholen van je regio of groep in het digitaal platform laten opnemen. De scholen kunnen zelf bepalen op welke basis de kinderen aan hun school toegewezen moeten worden: op basis van afstand (thuis-school of werkplek-school) of op basis van toeval.

Vrije inschrijvingen krijgen met www.kiesjeschool.be een mooie proloog, open schoolplaatsen worden in kaart gebracht en worden gematcht met de voorkeuren van de ouders. Op die manier ontstaan er bij wijze van spreken voorinschrijvingen en dat zal de effectieve inschrijvingen een stuk vlotter en gemakkelijker laten verlopen.

Er is voor de ouders geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop een ouder zijn/haar kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen, zolang de ouder de vooropgestelde aanmeldingsperiode respecteert. Alle ouders krijgen dus een gelijke inschrijvingskans voor hun kind(eren) in een school van hun eigen keuze.