i-Active

four kids pulling on a rope outside

i-Active is een toonaangevend reservatieplatform voor activiteiten in de ruimste zin van het woord. 

Het aanbod aan activiteiten is online raadpleegbaar op de website van de klant. 

Geïnteresseerden (ouders, burgers, …) kunnen zich online registreren waarna ze toegang krijgen tot een gepersonaliseerd portaal waarbinnen ze reservaties kunnen uitvoeren.

De aangeboden activiteiten kunnen de meest diverse vormen aannemen:

  • Buitenschoolse opvang: volledig geënt op de werking van Initiatieven Buitenschoolse Opvang, inclusief rapportering aan Kind & Gezin
  • Speelpleinwerking
  • Sport
  • Vrije tijd
  • Cultuur

Het systeem kan uitgebreid worden met tal van opties:

  • Inlezen EID
  • Inloggen via het portaal van de federale overheid
  • Beheer animatoren voor speelpleinwerking
  • Ticketing
  • Online betaling

De software wordt momenteel gebruikt door een 90-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en daarnaast ook door een aantal andere organisaties en scholen.

Het systeem heeft 400.000 actieve eindgebruikers die de applicatie ook kunnen gebruiken vanop hun smartphone.

Onze verhuursoftware i-Rent kan naadloos ingeplugd worden in i-Active, waardoor de eindgebruiker binnen dezelfde omgeving enerzijds kan inschrijven voor activiteiten en anderzijds ook accommodatie en materiaal kan huren.